Valg på medlemsmøtene

Forslag på nye kandidater årsmøteutsendinger, varamedlemmer og medlem valgkomite blir lagt ut fortløpende etter mottatt forslag.

07/9/2021
Tekst: Grethe Sevdal Foto: May Linda Schjølberg

Se forslag pr. krets:

Krets 1

Krets 5

Krets 8

Krets 9

Krets 10

Krets 12

Krets 14