Valg på medlemsmøtene

Forslag på nye kandidater årsmøteutsendinger, varamedlemmer og medlem valgkomite blir lagt ut fortløpende etter mottatt forslag.

07/9/2021
Tekst: Grethe Sevdal Foto: May Linda Schjølberg