Påsett og speneleting

Tarald Magne Oma driver gård på Oma i Time kommune. Gården har vært i familien i 250 år. Han er veldig fornøyd med melkeroboten da den gir en fleksibilitet i hverdagen, og at roboten har en touch-screen som en kan lett ta med seg på nettbrett eller telefon.

Forbehandling av spener!

En vaskekopp med en nøye tilmålt blanding av luft og vann, sørger for at hver enkelt spene på kua blir vasket og stimulert før melking. Anne Kristine og Arnstein Røyneberg driver en produksjon med 750 tonn i kvote og har i tillegg over 70 ammekyr.

Planlegging: Nytt fjøs og robot!

Lene og Gaute Haugland har ikke sett seg tilbake etter de fikk en ny og fleksibel hverdag med robot og nytt fjøs på Fjermestad i Time kommune. Sammen med Thomas, salgskonsulent I-mek, fikk de bygget fjøset akkurat slik de ønsket - og klarte å holde budsjettet!

Nyheter, råd og tips!

Aktuelle brosjyrer

Se hele vårt brosjyrearkiv her

Medlem hos Felleskjøpet Rogaland Agder

Etisk handel - et samfunnsansvar

Vår virksomhet skal drives etisk forsvarlig og fremme bærekraftig utvikling. FKRA er den største leverandøren til landbruket i regionen. Sommeren 2013 meldte FKRA seg inn i Initiativ for Etisk Handel (IEH).

 

Våre verdier og handlinger påvirker omdømmet og konkurransekrafta til næringa. Vi har derfor interne etiske retningslinjer som skal bidra til en reflektert holdning til etiske problemstillinger som ansatte i organisasjonen kan møte.

I takt med FKRA sin økte import av varer, ser vi behovet for å forvalte våre verdier aktivt mot leverandørmarkedet.  Sommeren 2013 meldte FKRA seg inn i Initiativ for Etisk Handel (IEH). 

Les mer om Etisk handel