Nyheter, råd og tips!

Aktuelle brosjyrer

Medlem hos Felleskjøpet Rogaland Agder

Etisk handel - et samfunnsansvar

Vår virksomhet skal drives etisk forsvarlig og fremme bærekraftig utvikling. FKRA er den største leverandøren til landbruket i regionen. Sommeren 2013 meldte FKRA seg inn i Initiativ for Etisk Handel (IEH).

 

Våre verdier og handlinger påvirker omdømmet og konkurransekrafta til næringa. Vi har derfor interne etiske retningslinjer som skal bidra til en reflektert holdning til etiske problemstillinger som ansatte i organisasjonen kan møte.

I takt med FKRA sin økte import av varer, ser vi behovet for å forvalte våre verdier aktivt mot leverandørmarkedet.  Sommeren 2013 meldte FKRA seg inn i Initiativ for Etisk Handel (IEH). 

Les mer om Etisk handel